Deze e-mail van Vabi online bekijken. Voeg nieuwsbrief@vabi.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte.
Vabi optimal buildings
Vabi nieuwsbrief september 2010
 
    Optimaal ontwerpen met Vabi Elements

Na jaren intensieve ontwikkeling is Vabi Elements in januari klaar om zijn effectiviteit in de praktijk waar te maken. Een groep vooraanstaande bedrijven in de bouw- en installatiebranche zijn al enkele maanden met opbouwende en kritische blik Vabi Elements bèta in de praktijk aan het testen. De ontwerpfilosofie achter Vabi Elements is zeer positief ontvangen. Met Vabi Elements krijgt u de beschikking over een veel krachtiger ontwerptool waarin uw expertise optimaal wordt gebruikt.

Vabi Elements in het kort:

Een nieuwe eigentijdse look & feel maakt het programma overzichtelijk, terwijl de krachtige elementen uit Vabi Uniforme Omgeving voor gebruikers herkenbaar blijven. Het programma kan dynamisch gebruikt worden zodat u op uw eigen werkwijze kunt omgaan met bouwfases, ontwerpversies, concepten en sjablonen. 
 
Vabi Elements werkt met een centrale bibliotheek met gebouwconcepten voor bijvoorbeeld een kantoor, gevangenis of een ziekenhuis. In de gebouwconcepten zitten sjablonen die u eenvoudig kunt wijzigen of toevoegen. Met behulp van deze sjablonen is het mogelijk snel een berekening op te zetten en eenvoudig uw systeemconcept aan te passen. Door een intuïtief datamanagement systeem kunt u voorgedefinieerde sjablonen direct uit een centrale bibliotheek laden. Met alle invoer in de sjablonen voorhanden, kunt u met één druk op de knop de meerdere ontwerpvarianten doorrekenen. Vanaf januari zijn warmteverlies, koellast en gebouwsimulatie beschikbaar. Vabi Elements EPG en de stromingprogramma’s volgen hierna.
 
Vabi heeft een gehele nieuwe 3D omgeving ontwikkeld. Met Vabi Elements krijgt u het middel aangereikt om intuïtief te kunnen tekenen zoals bijvoorbeeld met Google Sketchup. Echter, Vabi Elements gaat een stap verder. U tekent en Vabi Elements koppelt automatisch voor u de benodigde gegevens zoals buitenwanden, daken, oppervlakten, inhoud, installatieconcept etc.


Figuur: Invoeren van complexe geometrieën in het tekenscherm zoals bijvoorbeeld het kantoorgebouw “De Haagsche Zwaan” te Den Haag 

Door visualisatie krijgt u niet alleen beter inzicht in en controle op het project, maar kunt u het programma ook gebruiken als belangrijk communicatiemiddel tussen diverse betrokken partijen. Op die manier kunnen belangrijke ontwerpbeslissingen op gefundeerde basis worden genomen. Zo biedt het dashboard u de mogelijkheid om diverse ontwerpvarianten naast elkaar te simuleren en kunt u zodoende in één oogopslag, real-time ontwerpen vergelijken. Versiebeheer maakt het mogelijk binnen een project meerdere versies te beheren en deze versies te vergelijken.
           
Een overzichtelijke CAD import maakt het mogelijk bouwkundige tekeningen in te lezen in Vabi Elements en zo bestaande ontwerpen te importeren. Vabi Elements converteert met behulp van een eenvoudige wizard uw platte, 2D tekening naar een 3D model. Door deze 3D omgeving wordt het ook mogelijk koppelingen met andere moderne CAD programma’s zoals Autodesk Revit met behulp van bijvoorbeeld gbXML, IFC en/of BIM waar te maken. Ook complexe geometrieën zijn geen issue met Vabi Elements. 
 
De configureerbare rapportagetools, zorgen voor rapportages die naar uw eigen hand te zetten zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van zelf te definiëren tabellen, grafieken, schema’s en driedimensionale visualisaties.
 
Door middel van onder andere deze eigenschappen groeit Vabi Elements mee in uw ontwerpproces en bent u verzekerd van een gebouwontwerp dat in alle fases van het ontwerpproces optimaal aansluit bij de wensen van uw opdrachtgever.

Klik hier voor een eerste sneak preview over Vabi Elements.

De release van Vabi Elements is naar verwachting januari 2011. De komende tijd zal Vabi u op de hoogte houden en kennis laten maken met Vabi Elements middels deze nieuwsbrief en onze website www.vabi.nl. Mocht u vooralsnog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via elements@vabi.nl.
 
 
   
  Nieuws: introductie Energie Prestatie Gebouwen (EPG)

De NEN normsubcommissie EPG is al geruime tijd bezig met het opstellen van één norm waarmee de energieprestatie van zowel bestaande als nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen bepaald kan worden.
 
De huidige verwachting is dat deze norm in oktober 2010 definitief zal worden. Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor de aanwijzing van deze norm en heeft besloten de norm in een aantal fases in te voeren.
 
Fase 1: 1 januari 2011 tot 1 juli 2011
De eerste fase betreft de invoering voor de nieuwbouw van zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Van 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 zal er een duaal stelsel gelden. Dit betekent dat in deze periode voor nieuwbouw de EPC berekend mag worden volgens de NEN5128 (EPW) en 2916 (EPN) of volgens de 7120 (EPG).
 
Vabi is reeds begonnen met de ontwikkeling van een nieuw programma Vabi Elements EPG voor de nieuwbouw volgens de NEN 7120. Waar de norm pas in oktober definitief zal worden en er op dit moment door de normcommissie volop gewerkt wordt is het onwaarschijnlijk dat software volgens NEN 7120 al per 1 januari 2011 geattesteerd beschikbaar zal zijn. De release van het nieuwe programma Vabi Elements EPG voor de nieuwbouw volgens de NEN 7120, zal tijdens fase 1 zijn en in ieder geval voor de definitieve invoering oftewel fase 2. 

Alle software dient geattesteerd te zijn, zoals dit momenteel gebeurd bij de EPBD methodiek. Met deze attestering bent u verzekerd van de betrouwbaarheid van de uitkomsten die u bijvoorbeeld bij de gemeente of u opdrachtgever overlegd.

Fase 2: Vanaf 1 juli 2011
De tweede fase is de periode na 1 juli 2011, waar de EPC uitsluitend nog berekend mag worden volgens NEN 7120 met geattesteerde software. Zoals u van Vabi mag verwachten zullen wij alles in het werk stellen om zo snel mogelijk over geattesteerde EPG software te beschikken binnen de nieuwe productlijn Vabi Elements.
 
Verwachting 2012
Voor de bestaande bouw van zowel woningen als utiliteitsgebouwen (de huidige EPBD methodiek in de programma’s Vabi EPA-W en Vabi EPA-U) gaat er komend jaar nog niets wijzigen.
 
Recentelijk zijn de EPBD richtlijnen vanuit Brussel aangepast. VROM is op dit moment aan het onderzoeken of Nederland met de NEN7120 en gerelateerde instrumenten aan de gewijzigde EPBD richtlijnen voldoet. VROM voorziet dat de invoering van de EPG voor bestaande bouw gedurende 2012 zal plaatsvinden. Vabi houdt u op de hoogte.
 
Aanscherping EPC per 1 januari 2011
Los van de invoering van de nieuwe norm vindt op 1 januari 2011 tevens een aanscherping van de EPC voor woningen plaats van 0.8 naar 0.6.
   
   
   
    Symposium IBPSA 14 oktober

Op 14 oktober vindt onder de vlag van IBPSA in het Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven het symposium “Simulatie voor energie-efficiente of energieproducerende gebouwde omgeving” plaats. Vabi is sponsor van dit sysmposium. 

De ochtendsessie is gewijd aan de praktijk met diversie presentaties. Gedurende de middag zullen een aantal genodide sprekers een presentaie verzorgen over: 
- Eenergie op wijk niveau
- Ontwerpproces
Bestuur en beheer
- Regelgeving, ratingtools en labelling
- Kwaliteit van het binnenmilieu
 
Tussen de ochtend en middagsessie geeft Vabi een demonstratie van haar nieuwe software Vabi Elements. Gedurende de dag is Vabi aanwezig met een stand om persoonlijke demonstraties te verzorgen.  

Voor meer informatie en inschrijving klikt u op de link. 
 
 
   

 
VABI    

Kleveringweg 12
2616 LZ Delft

Postbus 29
2600 AA Delft

T 015 - 257 44 20
F 015 - 257 59 10
 

Disclaimer: Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze e-mail onverhoopt niet voor u is bestemd dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afzender en daarna het bericht te vernietigen. Deze e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de toestemming van de afzender. Vabi Software b.v. en haar dochtermaatschappijen betrachten grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mail. Zij kunnen echter niet garanderen dat deze e-mail juist, volledig, tijdig en virusvrij wordt overgebracht. In een dergelijk geval zijn Vabi Software B.V. of haar dochtermaatschappijen op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.